Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Инжилнинг далили ўз оятларидадир Bible 2.0

<< >> Калом, Пайшанба, 13 Июнь 2024

Ўзбек тилидаги Муқаддас Китоб 2012

Ёқубнинг Худосини мададкорим, деб айтганлар бахтлидир, Ўзларининг Эгаси Худодан умид қилганлар бахтлидир.

Забур 145:5

Олдингидай имонда қатъиятли бўлинглар! Шунда буюк мукофот оласизлар. Сабр–тоқатли бўлиб, Худонинг иродасини бажаринглар. Шунда Худонинг ваъдасига эришасизлар.

Ибронийлар 10:35-36

Забур 145 (Ўзбек тилидаги Муқаддас Китоб 2012)

2 Тирик эканман, Эгамга ҳамду сано айтаман,
Умрим борича Худойимга ҳамду сано куйлайман.
3 Умид боғламанг шаҳзодаларга,
Нажот беролмайдиган инсон зотига.
4 Улар жон бергач, тупроққа қайтар,
Ўша ондаёқ уларнинг режаси йўққа чиқар.
5 Ёқубнинг Худосини мададкорим, деб айтганлар бахтлидир,
Ўзларининг Эгаси Худодан умид қилганлар бахтлидир.
6 Ҳа, Ёқубнинг Худоси
Осмону ерни ҳамда денгизни яратган.
Денгизу ундаги ҳамма жонзотни У яратган,
У то абад содиқ бўлиб қолади,
7 Мазлумларга адолат қилади,
Очларга У нон беради.
Асирларни озод қилувчи Эгамиздир.
8 Эгамиз кўрнинг кўзларини очади,
Икки букилганларнинг қаддини ростлайди,
Эгамиз солиҳларни севади.

Read more...(to top)

Инжил, Ибронийлар 10 (Ўзбек тилидаги Муқаддас Китоб 2012)

32 Ўтмишингизни эсланглар. Ўшанда сизлар Худонинг нурини кўриб, кўп азоб–уқубатларга бардош берган эдингизлар.
33 Баъзида сизларни ҳамманинг олдида ҳақоратлаб, хор қилишарди. Бошқа пайтларда бундай аҳволда қолган биродарларингизга ён босардингиз.
34 Қамоқда бўлганларга ҳамдард бўлардингиз, мулкингиз мусодара қилинганда буни хурсандчилик билан қабул қилардингиз, чунки сизларда боқий бойлик борлигини билардингизлар.
35 Шундай экан, олдингидай имонда қатъиятли бўлинглар! Шунда буюк мукофот оласизлар.
36 Сабр–тоқатли бўлиб, Худонинг иродасини бажаринглар. Шунда Худонинг ваъдасига эришасизлар.
37 Ахир, Муқаддас Битикларда ёзилгандай, ҳадемай келиши керак бўлган Зот келади. У кеч қолмайди.
38 Худонинг солиҳлари Унга бўлган садоқати туфайли тирик қолишади. Борди–ю, бирортаси имондан қайтса, Худо ундан рози бўлмайди.
39 Биз эса имондан қайтиб, ҳалок бўладиган одамлардан эмасмиз. Биз имонимизга содиқ қолган, нажот топган одамлармиз.

Read more...(to top)

Other Bible Editions

Select...

English Standard Version

Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God.

Psalm 146:5

Do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God you may receive what is promised.

Hebrews 10:35-36

Забур 146 (English Standard Version)

2 I will praise the Lord as long as I live;
I will sing praises to my God while I have my being.
3 Put not your trust in princes,
in a son of man, in whom there is no salvation.
4 When his breath departs, he returns to the earth;
on that very day his plans perish.
5 Blessed is he whose help is the God of Jacob,
whose hope is in the Lord his God,
6 who made heaven and earth,
the sea, and all that is in them,
who keeps faith forever;
7 who executes justice for the oppressed,
who gives food to the hungry.
The Lord sets the prisoners free;
8 the Lord opens the eyes of the blind.
The Lord lifts up those who are bowed down;
the Lord loves the righteous.

Read more...(to top)

Инжил, Ибронийлар 10 (English Standard Version)

32 But recall the former days when, after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings,
33 sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated.
34 For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one.
35 Therefore do not throw away your confidence, which has a great reward.
36 For you have need of endurance, so that when you have done the will of God you may receive what is promised.
37 For,
“Yet a little while,
and the coming one will come and will not delay;
38 but my righteous one shall live by faith,
and if he shrinks back,
my soul has no pleasure in him.”
39 But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls.

Read more...(to top)